CANOLA

Canola är ett familjeägt investmentbolag som investerar långsiktigt i onoterade och börsnoterade företag.

våra investeringar