CANOLA

Canola är ett familjeägt investeringsbolag som investerar långsiktigt i onoterade och noterade företag.

våra investeringar